EXTRA TEWERKSTELLING OP EEN DUURZAME MANIER

Binnen deze pijler wil het gemeentebestuur de economische bedrijvigheid in Riemst verder aanwakkeren. We zetten ons in voor KMO’s, landbouwers, vrije beroepen, toerismebedrijven en horeca. Dit moet leiden tot extra tewerkstelling op een duurzame manier en met een juist evenwicht tussen natuur, open ruimte, lokale economie en landbouw.

PROJECT IN DE KIJKER

PROJECT IN DE KIJKER

40 PROCENT MEER OVERNACHTINGEN IN RIEMST

Het toerisme in Riemst loopt goed. De logiesbedrijven blijven groeien en ook het aantal overnachtingen stijgt. Mensen buiten Riemst ontdekken steeds meer de charme van onze gemeente.

Wist je dat er op dit moment maar liefst 19 logiesbedrijven, een kampplaats en een camperterrein zijn in Riemst?

De logiesbedrijven zijn goed voor 311 bedden. En we blijven groeien. In 2017 openden Hotel De 2 Broeders (Millen), Villa ZussEnzo (Zussen), Appartement Belle Vue (Genoelselderen) en Vakantiewoning Hoeve Coenegrachts (Lafelt). Daarnaast kocht de gemeente een grotwoning aan in het Avergat, voor het project ‘fietsen onder de grond’.

In 2016 telden we in Riemst 25.297 overnachtingen. Dat zijn er 40 procent meer dan in 2014, en daarmee is Riemst de sterkste stijger in Haspengouw. Riemst staat in Haspengouw op de vierde plaats na Sint-Truiden, Tongeren en Borgloon. De VTM-fictiereeks Zuidflank die zich afspeelde op en rond het Wijnkasteel in Genoelselderen, de gerichte communicatie via het mediapakket van Toerisme Limburg en de imagocampagne ‘Dit is Riemst’, werpen duidelijk hun vruchten af.

STAND VAN ZAKEN OP 25 SEPTEMBER

STAND VAN ZAKEN

AMBACHTELIJKE ZONE OP ‘T REECK IS EEN SUCCES

Gelegen langs de N79 en in het hart van Riemst is KMO-zone Op ’t Reeck een uitstekende uitvalsbasis voor bedrijven die in de ruime regio rond Riemst actief zijn. De gemeente Riemst heeft deze ambachtelijke zone ontwikkeld in samenwerking met privépartner R-Park, enerzijds om zonevreemde bedrijven te herlokaliseren en anderzijds om zuurstof te geven aan onze ondernemers om te blijven groeien. R-Park realiseerde er enkele bedrijfshallen die intussen allemaal uitverkocht zijn. Er zijn wel nog enkele KMO-gronden ter beschikking. Een leuk weetje: dit jaar blaast de KMO-zone Op ’t Reeck 25 kaarsjes uit!

STAND VAN ZAKEN

BINCKBANK TOUR ZET RIEMST OP DE KAART

Riemst is intussen een vertrouwde startplaats geworden voor de BinckBank Tour. Midden augustus strijkt het wielercircus neer aan de brug in Vroenhoven voor een start en een tussensport in deze mooie rittenkoers. Dankzij de bijdrage van vele sponsors en vrijwilligers kan de gemeente dit wielerfeest organiseren. Het is niet alleen een topevenement voor onze inwoners, maar het zorgt ook voor uitstraling en bekendheid ver buiten onze gemeentegrenzen. Sinds de zomer van 2016 woont ook de Nederlandse profwielrenner Tom Dumoulin in Kanne. Hij won de BinckBank Tour 2017 !

STAND VAN ZAKEN

GROENE STROOM VOOR 7.500 GEZINNEN

De gemeente Riemst streeft er naar om tegen 2020 klimaatneutraal te zijn. Daarom is de gemeente Riemst voor windenergie, maar wel onder bepaalde voorwaarden, waarbij het Windplan Limburg als leidraad wordt gebruikt. In het Windplan Limburg heeft de Provincie Limburg de meest geschikte inplantingsplaatsen voor grootschalige windturbines aangegeven.

Verder wenst de gemeente dat er voor elk project dezelfde geluidsnorm geldt en dat er een minimumafstand van 350 meter gerespecteerd wordt ten opzichte van woningen. Daarnaast wil de gemeente Riemst geen afbreuk doen aan de beleving van het karakteristieke open landschap en de zichten vanuit de omliggende dorpen. Ook vraagt het gemeentebestuur een compensatie in het kader van de instandhouding van de akkerfauna, trekvogels en vleermuizen binnen de gemeente. Een eerste windmolenproject met 3 windturbines werd gerealiseerd in Genoelselderen en Membruggen.

De 3 windturbines hebben een totaal geïnstalleerd vermogen van 10,35 MW en groene stroom produceren equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 7.500 gezinnen. Een tweede project werd uitgevoerd in Herderen – Spouwen waarbij er 1 windturbine in Riemst staat en 2 in Bilzen. Zij hebben elk een nominaal vermogen van 3,5 MW. Aangezien deze laatste windmolen in de openbare ruimte lag en niet aansloot bij het Windplan, gingen we hiertegen in beroep. Dit heeft de bouw van de windmolen echter niet kunnen stoppen.

STAND VAN ZAKEN

DENK, EET , KOOP LOKAAL

Met de campagne ‘Denk, Eet, Koop Lokaal’ wil de gemeente Riemst niet alleen de middenstand versterken maar ook de inwoners overtuigen om in eigen gemeente de dagelijkse boodschappen te doen. Deze campagne is het eerste project dat voortvloeit uit de studie van City D om de kleinhandel en de dorpskernen in Riemst te versterken.

Je weet pas wat je mist als het er niet meer is. Steeds vaker verdwijnen de lokale bakker, slager, buurtwinkel,… uit het dorpsbeeld. De concurrentie van goed uitgeruste handelskernen en online winkelen zijn daar niet vreemd aan. Daarom investeert de gemeente Riemst in acties die het lokaal winkelen versterken. Een eerste concrete actie was de grote tombola in mei 2017, waar klanten per besteding van 5 euro bij één van de deelnemende handelaars of horeca-uitbaters een tombolabiljet ontvingen.

STAND VAN ZAKEN

Leaderproject Dorp aan zet

Op initiatief van de provincie Limburg zullen Stebo en het Innovatiesteunpunt samen met 8 Haspengouwse dorpen en gemeentebesturen gedurende 2 jaren werken aan een provinciaal dorpenbeleid. Kanne en Genoelselderen nemen hier aan deel.

Er wordt vastgesteld dat er in de kleinere Haspengouwse gemeenten vaak weinig voorzieningen zijn. Via dit Leaderproject gaan we na een analyse van lokale cijfers, beelden en onderzoeken, aftoetsen bij de inwoners of er missing links zijn. In een aantal werksessies zal er intensief met bewoners samengewerkt worden aan een actieplan met een duidelijke richting voor de toekomst van ieder dorp. De eerste werksessies in Kanne zijn reeds opgestart, Genoelselderen volgt in september 2019.

ACTIEPLAN 2020 – REALISATIES 2017

REALISATIE

Belevingscentrum De Brug Vroenhoven

Op 10 januari 2015 opende het Belevingscentrum De Brug in Vroenhoven de deuren voor het publiek.

De brug over het Albertkanaal in Vroenhoven is een bijzondere plaats. Er komen twee verhalen samen: het begin van de Tweede Wereldoorlog en de wereld van kanalen en binnenvaart. Het belevingscentrum brengt dit op een innovatieve, boeiende en interactieve manier. ‘De Brug’ is een initiatief van nv De Vlaamse Waterweg, in samenwerking met de gemeente Riemst en met steun van de Provincie Limburg.

Het was enkele tientallen jaren geleden dan ook een moeilijke keuze: geven we de oude brug en bunker op, of behouden we ze om wat zich hier heeft afgespeeld nooit te vergeten? Uiteindelijk werd er toch besloten om de beschermde, monumentale brug te dynamiteren en te vervangen door een hedendaagse, moderne en even waardevolle brug met een belevingscentrum en het behoud van de oorlogsbunker. Dit gebeurde uiteraard niet zomaar. De economische ader die het Albertkanaal is, eiste nu eenmaal een optimalisatie.

De dagelijkse uitbating, ticketverkoop en de boeking van de gidsen wordt verzorgd door de medewerkers van de toeristische dienst van de gemeente Riemst en de Vlaamse Waterweg, de horeca-uitbating is in concessie gegeven aan een private partner.

REALISATIE

Nieuw recyclagepark en kringwinkel

Vanaf dinsdag 15 september 2015 brengen de inwoners van Riemst hun afval naar het nieuwe recyclagepark, gelegen in de kmo-zone Op ‘t Reeck. De afvalintercommunale Limburg.net baat het park uit. Het nieuwe park is gebouwd met het oog op het gebruiksgemak van de bezoeker. Zo deponeert de bezoeker zijn afval in verzonken containers en is een vlotte doorstroming verzekerd door de brede rijvakken en het éénrichtingsverkeer. Hierdoor is een bezoeker snel en gemakkelijk van zijn afval af en is een bezoek aan het park geen hels karwei.

De totale investering bedraagt ruim 1 miljoen euro, waarvan de Vlaamse overheid 325.000 euro subsidieert en Limburg.net het saldo financiert. De gemeente geeft de grond in erfpacht, en levert zo ook een aanzienlijke bijdrage. Limburg.net staat volledig in voor de uitbating van dit nieuwe recyclagepark.

KRINGWINKEL DE KOOP

Begin april 2017 opende Kringwinkel De Koop zijn deuren aan de Spaalderweg in Riemst. Doordat de Kringwinkel pal naast het recyclagepark van Limburg.net ligt, kunnen we de kringloop van onze goederen sluiten, ofwel breng je het als afval naar het recyclagepark ofwel geef je het een tweede leven via de Kringwinkel. Op die manier roepen we een halt toe aan de wegwerpcultuur en verhogen we het bewustzijn bij onze inwoners om goederen of spullen langer te gebruiken. Daarnaast is het gebouw ook een voorbeeld van hoe je duurzaam kan omgaan met afval en resten van bouwmaterialen.

TERUG NAAR NIEUW

Ook de gemeente Riemst is voorstander van een kringloopeconomie. Van massaal kopen en weggooien naar hergebruiken, opwaarderen en delen. Dat is goed voor je portemonnee en fijn voor het milieu. Daarom neemt de Kringwinkel in oktober ook deel aan Festival Retour, door een Repair Café in te richten. Gemotiveerde vrijwilligers zullen er die dag alles aan doen om jouw spullen een tweede leven te geven.

IN DE PIJPLIJN VOOR RIEMST

Riemst-Bedrijvigheid33+

IN DE PIJPLIJN

FIETSEN DOOR DE GROTTEN IN KANNE

Toerisme Limburg ontwikkelt belevingsroutes op de fiets: door het water, door de bomen en onder de grond. Voor dit laatste thema is de mergelgroeve van de Putberg in Kanne als locatie gekozen. Er komt een fietslus van 900 meter door de gangen. Vanaf oktober 2018 kan je dan ook fietsen door de grotten in Kanne.

In het kader van dit project heeft het gemeentebestuur een leegstaande en meer dan 100 jaar oude mergelwoning gekocht, goed voor een investering van 60.000 euro. De woning ligt aan de toegang tot de Putberg waar de fietstocht zal vertrekken en aankomen. Enerzijds zullen de technische faciliteiten die nodig zijn om fietsen onder de grond mogelijk te maken, ondergebracht worden in deze woning. Anderzijds wordt het een kleine tentoonstellingsruimte waar je het ontstaan, het gebruik en de betekenis van mergel en de groeven kan ontdekken. Tijdens de voorbereidende werken wordt er ook rekening gehouden met de veiligheid. Zo zal er op de route GSM-verbinding en noodverlichting aanwezig zijn.

IN DE PIJPLIJN

Investering in klimaatfonds

In 2018 maakt de gemeente 50.000 euro vrij voor een klimaatfonds, om inwoners aan te moedigen en te subsidiëren bij duurzame investeringen.

IN DE PIJPLIJN

AANPLANT VAN BOMEN

Het gemeentebestuur wil de boomgaardgordels rond de dorpskernen behouden, verbeteren en uitbreiden. Wist je dat je zelfs een subsidie kunt ontvangen bij het aanplanten van hoogstamboomgaarden? Ook aanplantingen in de buurt van het fietsroutenetwerk en rond landbouwbedrijven kunnen via de Nationale Boomgaardenstichting gratis gebeuren bij particulieren.

De laatste 7 jaren werden zo 513 hoogstamfruitbomen aangeplant, dit komt overeen met een oppervlakte van circa 5 ha. Om al dit fruit te verwerken, kan je beroep doen op de sapmobiel. Op 21 september kan je je fruit laten verwerken via deze mobiele fruitpers. Vooraf inschrijven is verplicht via de Nationale Boomgaarden Stichting (tel. 012 39 11 88).

Ook op eigendom van de gemeente werden hoogstamfruitbomen aangeplant, dit in functie van het behoud van beschermde soorten (vleermuizen, dassen,…) of ze doen dienst als plukboomgaarden. Zo kan je o.a. hoogstamboomgaarden terugvinden Op ’t Reeck, aan hoeve Henrotte in Membruggen, in Elst, aan de Coolen in Val-Meer, bij de speelboomgaard in Membruggen en bij de plukboomgaard achter de school in Val-Meer.

Naast de aanplant van laanbomen, gemeentelijk groen op openbaar domein, de aanplant van hoogstamboomgaarden en hagen werd een bosuitbreiding gerealiseerd. Op de oude site van het voetbalveld in Kanne werd een speelbos aangelegd met in totaal 980 bomen en 200 struiken. De aanplant werd gerealiseerd in samenwerking met de bosgroep Zuid-Limburg vzw en met subsidie van het boscompensatiefonds.

Ook zet de gemeente in op de aanplant van klimaatbomen. Jaarlijks worden er 25 klimaatbomen geplant, de eerste aanplanting gebeurde deze lente in Membruggen.

IN DE PIJPLIJN

Resultaten
omgevingsanalyse

OMGEVINGSANALYSE
AANBOD VOORZIENINGEN
Over het aanbod van winkels voor de
dagelijkse boodschappen is:
57% (zeer) tevreden
35% (zeer) ontevreden
2% weet het niet of heeft geen mening
Voor 7% is het niet van toepassing
In Vlijtingen is men het meest tevreden
(66% tevreden en 26% zeer tevreden)
In Kanne is slechts 6% tevreden

Inhoud