EXTRA TEWERKSTELLING OP EEN DUURZAME MANIER

Binnen deze pijler wil het gemeentebestuur de economische bedrijvigheid in Riemst verder aanwakkeren. We zetten ons in voor KMO’s, landbouwers, vrije beroepen, toerismebedrijven en horeca. Dit moet leiden tot extra tewerkstelling op een duurzame manier en met een juist evenwicht tussen natuur, open ruimte, lokale economie en landbouw.

PROJECT IN DE KIJKER

PROJECT IN DE KIJKER

40 PROCENT MEER OVERNACHTINGEN IN RIEMST

Dat het in Riemst mooi wonen is, dat moeten we jou als inwoner niet vertellen. Ook mensen buiten Riemst ontdekken steeds meer de charme van onze gemeente. Wist je dat we in 2016 25.297 overnachtingen telden? Dat zijn er 40 procent meer dan in 2014, en daarmee is Riemst de sterkste stijger in Haspengouw.

Van 17.947 overnachtingen naar 25.297 overnachtingen op 2 jaar tijd, dat is een mooi resultaat. Riemst staat in Haspengouw op de vierde plaats na Sint-Truiden, Tongeren en Borgloon. De VTM-fictiereeks Zuidflank die zich afspeelde op en rond het Wijnkasteel in Genoelselderen, de gerichte communicatie via het mediapakket van Toerisme Limburg en de imagocampagne ‘Dit is Riemst’, werpen duidelijk hun vruchten af.

En dat vertaalt zich ook bij onze logies. In 2016 en 2017 openden maar liefst 5 nieuwe logies hun deuren : B&B De Smokkelmolen, Hotel De Twee Broeders, Vakantiewoning Hoeve Coenegrachts, Vakantiewoning ZussEnZo en vakantieappartement BelleVue. Dat brengt het totaal in Riemst op 18 logiesbedrijven, samen goed voor iets meer dan 300 bedden.

Ook Kampplaats ‘t Stupke in Val-Meer doet het goed. De jeugdbewegingen hebben hun weg naar het kampterrein duidelijk gevonden.

STAND VAN ZAKEN OP 25 SEPTEMBER

STAND VAN ZAKEN

AMBACHTELIJKE ZONE OP ‘T REECK IS EEN SUCCES

Gelegen langs de N79 en in het hart van Riemst is KMO-zone Op ’t Reeck een uitstekende uitvalsbasis voor bedrijven die in de ruime regio rond Riemst actief zijn. De gemeente Riemst heeft deze ambachtelijke zone recent ontwikkeld in samenwerking met privépartner R-Park, enerzijds om zonevreemde bedrijven te herlokaliseren en anderzijds om zuurstof te geven aan onze ondernemers om te blijven groeien. R-Park realiseerde er enkele 22 bedrijfshallen die intussen allemaal uitverkocht zijn. Er zijn wel nog enkele KMO-gronden ter beschikking.

STAND VAN ZAKEN
BINCKBANK TOUR ZET RIEMST OP DE KAART

Riemst is intussen een vertrouwde startplaats geworden voor de BinckBank Tour. Midden augustus strijkt het wielercircus neer aan de brug in Vroenhoven voor een start en een tussenspurt in deze mooie rittenkoers. Dankzij de bijdrage van vele sponsors en vrijwilligers kan de gemeente dit wielerfeest organiseren. Het is niet alleen een topevenement voor onze inwoners, maar het zorgt ook voor uitstraling en bekendheid ver buiten onze gemeentegrenzen. Sinds de zomer van 2016 woont ook de Nederlandse profwielrenner Tom Dumoulin in Kanne. Hij won de BinckBank Tour 2017!

STAND VAN ZAKEN

GROENE STROOM VOOR 7.500 GEZINNEN

De gemeente Riemst streeft er naar om tegen 2020 klimaatneutraal te zijn. Daarom is de gemeente Riemst voor windenergie, maar wel onder bepaalde voorwaarden, waarbij het Windplan Limburg als leidraad wordt gebruikt. In het Windplan Limburg heeft de Provincie Limburg de meest geschikte inplantingsplaatsen voor grootschalige windturbines aangegeven.

Verder wenst de gemeente dat er voor elk project dezelfde geluidsnorm geldt en dat er een minimumafstand van 350 meter gerespecteerd wordt ten opzichte van woningen. Daarnaast wil de gemeente Riemst geen afbreuk doen aan de beleving van het karakteristieke open landschap en de zichten vanuit de omliggende dorpen. Ook vraagt het gemeentebestuur een compensatie in het kader van de instandhouding van de akkerfauna, trekvogels en vleermuizen binnen de gemeente.

Een eerste windmolenproject met 3 windturbines werd gerealiseerd in Genoelselderen en Membruggen. De 3 windturbines hebben een totaal geïnstalleerd vermogen van 10,35 MW en groene stroom produceren equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 7.500 gezinnen.

STAND VAN ZAKEN

DENK, EET , KOOP LOKAAL

Met de campagne ‘Denk, Eet, Koop Lokaal’ wil de gemeente Riemst niet alleen de middenstand versterken maar ook de inwoners overtuigen om in eigen gemeente de dagelijkse boodschappen te doen. Deze campagne is het eerste project dat voortvloeit uit de studie van City D om de kleinhandel en de dorpskernen in Riemst te versterken.

Je weet pas wat je mist als het er niet meer is. Steeds vaker verdwijnen de lokale bakker, slager, buurtwinkel,… uit het dorpsbeeld. De concurrentie van goed uitgeruste handelskernen en online winkelen zijn daar niet vreemd aan. Daarom investeert de gemeente Riemst in acties die het lokaal winkelen versterken. Een eerste concrete actie was de grote tombola in mei 2017, waar klanten per besteding van 5 euro bij één van de deelnemende handelaars of horeca-uitbaters een tombolabiljet ontvingen.

ACTIEPLAN 2020 – REALISATIES 2016

REALISATIE

Belevingscentrum De Brug Vroenhoven

Op 10 januari 2015 opende het Belevingscentrum De Brug in Vroenhoven de deuren voor het publiek.

De brug over het Albertkanaal in Vroenhoven is een bijzondere plaats. Er komen twee verhalen samen: het begin van de Tweede Wereldoorlog en de wereld van kanalen en binnenvaart. Het belevingscentrum brengt dit op een innovatieve, boeiende en interactieve manier. ‘De Brug’ is een initiatief van nv De Scheepvaart, in samenwerking met de gemeente Riemst en met steun van de Provincie Limburg.

Het was enkele jaren geleden dan ook een moeilijke keuze: geven we de oude brug en bunker op, of behouden we ze om wat zich hier heeft afgespeeld nooit te vergeten? Uiteindelijk werd er toch besloten om de beschermde, monumentale brug te dynamiteren en te vervangen door een hedendaagse, moderne brug. Dit gebeurde uiteraard niet zomaar. De economische ader die het Albertkanaal is, eiste nu eenmaal een optimalisatie.

In ruil voor het verdwijnen van de historisch belangrijke brug werd er een evenwaardige brug met belevingscentrum en het behoud van de oorlogsbunker gebouwd. Het project is goed voor een totale investering van 30 miljoen euro.

De dagelijkse uitbating, ticketverkoop en de boeking van de gidsen wordt verzorgd door de medewerkers van de toeristische dienst van de gemeente Riemst en de horeca-uitbating is in concessie gegeven aan een private partner.

REALISATIE NIEUW RECYCLAGEPARK EN KRINGWINKEL

Vanaf dinsdag 15 september 2015 brengen de inwoners van Riemst hun afval naar het nieuwe recyclagepark, gelegen in de kmo-zone Op ‘t Reeck. De afvalintercommunale Limburg.net baat het park uit. Het nieuwe park is gebouwd met het oog op het gebruiksgemak van de bezoeker. Zo deponeert de bezoeker zijn afval in verzonken containers en is een vlotte doorstroming verzekerd door de brede rijvakken en het éénrichtingsverkeer. Hierdoor is een bezoeker snel en gemakkelijk van zijn afval af en is een bezoek aan het park geen hels karwei.

De totale investering bedraagt ruim 1 miljoen euro, waarvan de Vlaamse overheid 325.000 euro subsidieert en Limburg.net het saldo financiert. De gemeente geeft de grond in erfpacht, en levert zo ook een aanzienlijke bijdrage. Limburg.net staat volledig in voor de uitbating van dit nieuwe recyclagepark.

KRINGWINKEL DE KOOP

Begin april 2017 opende Kringwinkel De Koop zijn deuren aan de Spaalderweg in Riemst. Doordat de Kringwinkel pal naast het recyclagepark van Limburg.net ligt, kunnen we de kringloop van onze goederen sluiten, ofwel breng je het als afval naar het recyclagepark ofwel geef je het een tweede leven via de Kringwinkel. Op die manier roepen we een halt toe aan de wegwerpcultuur en verhogen we het bewustzijn bij onze inwoners om goederen of spullen langer te gebruiken. Daarnaast is het gebouw ook een voorbeeld van hoe je duurzaam kan omgaan met afval en resten van bouwmaterialen.

TERUG NAAR NIEUW

Ook de gemeente Riemst is voorstander van een kringloopeconomie. Van massaal kopen en weggooien naar hergebruiken, opwaarderen en delen. Dat is goed voor je portemonnee en fijn voor het milieu. Daarom organiseren we op 21 oktober 2017 een Repair Café in de Kringwinkel in Riemst. Gemotiveerde vrijwilligers zullen er die dag alles aan doen om jouw spullen een tweede leven te geven. Als het Repair Café positief wordt geëvalueerd, wil de gemeente dit initiaitief vaker herhalen.

IN DE PIJPLIJN VOOR RIEMST

Riemst-Bedrijvigheid33+

IN DE PIJPLIJN

FIETSEN DOOR DE GROTTEN IN KANNE

Toerisme Limburg ontwikkelt belevingsroutes op de fiets: door het water, door de bomen en onder de grond. Voor dit laatste thema is de mergelgroeve van de Putberg in Kanne als locatie gekozen. Er komt een fietslus van 900 meter door de gangen. Als alles volgens plan verloopt, kan je tegen de zomer van 2018 door de grotten in Kanne fietsen.

In het kader van dit project heeft het gemeentebestuur een leegstaande en meer dan 100 jaar oude mergelwoning gekocht, goed voor een investering van 60.000 euro. De woning ligt aan de toegang tot de Putberg waar de fietstocht zal vertrekken en aankomen. Enerzijds zullen de technische faciliteiten die nodig zijn om fietsen onder de grond mogelijk te maken, ondergebracht worden in deze woning. Anderzijds wordt het een kleine tentoonstellingsruimte waar je het ontstaan, het gebruik en de betekenis van mergel en de groeven kan ontdekken.

Inhoud